Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quảng Nam xúc tiến thành lập Viện Công nghệ cao

Trong định hướng phát triển thành tỉnh công nghiệp, Quảng Nam quan tâm đến vị trí và vai trò quyết định của khoa học và...

 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
Quảng Nam xúc tiến thành lập Viện Công nghệ cao
Trong định hướng phát triển thành tỉnh công nghiệp, Quảng Nam quan tâm đến vị trí và vai trò quyết định của khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, trên cơ sở chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học của Thế giới để phát triển, khai thác tối đa năng lực, tiềm năng của tỉnh

 

 HOẠT ĐỘNG KH-CN

 
 

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KH - CN

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI KH&CN

 
Nội dung
Quyết định ban hành Đề án triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam  (19/06/2015)
Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao  (15/06/2015)
Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020  (05/06/2015)
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ  (22/05/2015)
Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc  (18/05/2015)
Quyết định của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam V/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam  (12/05/2015)
Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020  (05/05/2015)
Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.  (23/04/2015)
Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (17/04/2015)
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế  (15/04/2015)
 

 THƯ VIỆN ẢNH

 
LCT.gif.jpg DVC.gif TVDT.gif.jpg
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
qltochuc.jpg QLDoanhNghiep.png qofice.png VBPLQnam.pngCCHC.png TTPL.png gopyvb.jpg tkkhcn.jpg hocTapTheoHCM.png BKH.png VPUB.png lienket-right_09.gif
nscl.png snl.jpg snl.jpg duongdaynong.jpg
 

 Thăm dò ý kiến

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Lượt truy cập

 
2,338
Trong ngày: 02
Trong tháng: 12
Trong năm: 738