Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
Chiếc trực thăng tự chế thứ 2 của lão nông Bình Dương cất cánh
Đăng bởi sưu tầm từ: http://dantri.com.vn/. Vào ngày 15/09/2016
Chiếc máy bay tự chế thứ 2 của lão nông Bùi Hiển mang tên “Giấc mơ” đã được thử nghiệm thành công với khả năng bay ổn định ở độ cao 2m
Xem chi tiết
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
Nội dung
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030  (21/09/2016)
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ  (08/06/2016)
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  (15/05/2016)
Về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2017 thuộc chương trình KH&CN cấp Quốc gia CTDT/16-20  (14/04/2016)
Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ  (04/04/2016)
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016  (05/01/2016)
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước  (30/12/2015)
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế  (11/12/2015)
Quyết định ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  (03/12/2015)
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ  (26/11/2015)
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,480
Trong ngày: 00
Trong tháng: 28
Trong năm: 738