Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > home
 

 TIN TỨC SỰ KIỆN

 
Kết quả phân lập tuyển chọn và ứng dụng nấm đối kháng TRICHODERMA tại Quảng Nam
Đăng bởi BV. Vào ngày 13/02/2017
Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN thuộc Sở Khoa học & Công nghệ đã tiến hành phân lập, tuyển chọn được một số loài nấm Trichoderma có khả năng đối kháng mạnh với các loại nấm bệnh gây hại cây trồng và xây dựng mô hình thử nghiệm đã đem lại đạt kết quả tốt thể hiện qua các chỉ tiêu: Sinh trưởng, phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất cao, chi phí đầu tư giảm.
Xem chi tiết
 

 HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 
 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
 

 VĂN BẢN MỚI

 
 
 
 

 Tin mới

 
 

 Thông báo

 
 

 Bình chọn

 
Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?


 

 Liên kết Websites

 
 

 Lượt truy cập

 
3,687
Trong ngày: 02
Trong tháng: 36
Trong năm: 74